Giải Pháp Chuyển Đổi Số

Dành Riêng Cho

Doanh Nghiệp Xây Dựng

Về XBOSS ERP: Thấu Hiểu Và Giải Quyết Nỗi Đau

XBOSS ERP là hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể. Với ngành xây dựng, XBOSS ERP mang đến giải pháp chuyên biệt, được kết tinh từ nền tảng công nghệ ERP, kiến thức chuyên ngành xây dựng và năng lực triển khai chuyển đổi số mạnh mẽ. Chúng tôi thấu hiểu những nỗi đau doanh nghiệp đang phải đối mặt và mang đến giải pháp với giá trị như sau:

1
2
3

Các Phân Hệ Nổi Bật

01
1. QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Quản lý đồng thời, hiệu quả đồng nhất
 • Quản lý, lưu trữ và kiểm soát mọi thông tin liên quan.

 • Quản lý đồng thời nhiều dự án.

 • Dễ dàng truy xuất dữ liệu, giúp cập nhật chính xác thông tin ở mọi thời điểm.

 • Giảm lãng phí thời gian chờ.

 • Tiết kiệm chi phí nhân sự.

 • Quản lý phát triển dự án theo từng cột mốc, cập nhật chính xác tiến độ không chỉ đối với các phòng ban bên trong mà còn nhất quán với các đối tượng có liên quan bên ngoài - như các nhà thầu phụ.


02
2. QUẢN LÝ MUA HÀNG VÀ NHÀ THẦU PHỤ
Tự động hóa quá trình thu mua và nhà thầu phụ
 • Yêu cầu vật tư theo kế hoạch dự án đề ra.

 • Cập nhật chính xác tình trạng kho hàng, theo dõi định mức tồn vật tư.

 • Tối ưu hóa kế hoạch mua, quản lý hiệu quả đơn hàng.

 • Quản trị và hỗ trợ đánh giá lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất.

 • Kiểm soát các chi phí liên quan.03
3. QUẢN LÝ KHO VẬT TƯ THEO DỰ ÁN
Tiện lợi và chính xác.
 • Tự động hóa mọi quy trình giúp giảm sai sót, mọi thao tác đều được lưu trữ và định danh giúp kiểm soát dễ dàng

 • Tiết kiệm chi phí nhân sự quản lý kho.

 • Luôn cập nhật số liệu giao dịch ngay tại thời gian thực.

 • Duy trì định mức tồn quy định, tự động thông báo khi có thay đổi


04
4. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Kiểm soát chặt chẽ hiệu quả chi tiêu ngân sách.
 • Kết nối dữ liệu chặt chẽ giữa các phòng ban bao gồm kế toán, thu mua, nhà thầu phụ và nghiệm thu công trình.

 • Kiểm soát dòng tiền vừa chính xác, vừa tự động. Hệ thống được thiết lập riêng theo theo yêu cầu của từng tổ chức, đẩy lùi các sai sót bởi yếu tố con người, đảm bảo tính minh bạch.

 • Kiểm soát ngân sách tự động và an toàn theo các chủ trương và kế hoạch đã phê duyệt.

 • Tự động hóa các thao tác tính toán thủ công, giúp phản ánh chính xác chi phí dự án ở thời điểm thực tế. Hỗ trợ tính giá thành dự án.05
5. QUẢN TRỊ NGÂN SÁCH
Hoạch định và quản lý hiệu quả dòng tiền
 • Kiểm soát ngân sách một cách tự động, đảm bảo an toàn, tuân thủ theo các chủ trương và kế hoạch đã được phê duyệt.

 • Tự động hóa thực hiện các thống kê, dự báo theo các chỉ số tài chính tiêu chuẩn.

 • Phản ánh tức thời tình hình ngân sách ở từng giai đoạn: lập dự án, triển khai và kết thúc.

 • Mọi con số luôn được cập nhật ở thời gian thực.06
6. QUẢN LÝ TRÌNH KÝ
Nhanh chóng và bảo mật
 • Số hóa các giấy tờ truyền thống.

 • Chuyển đổi số các văn bản giấy thành văn bản điện tử.

 • Cho phép thiết lập danh sách những việc cần làm theo từng bước của quy trình.

 • Yêu cầu định danh cá nhân hoặc vị trí chức danh có thẩm quyền kiểm duyệt hồ sơ theo từng bước của quy trình.

  • Hỗ trợ tự động gửi thông báo đến người kiểm duyệt và người đề xuất khi hồ sơ được duyêt/từ chối

   • Sử dụng mọi lúc, mọi nơi trên các thiết bị di động


07
7. QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
Quản lý hiệu quả, phát triển bền vững
 • Quản lý tự động đầy đủ thông tin nhân sự với quy mô, số lượng lớn nhân viên.

 • Tích hợp và thu thập dữ liệu từ QR code, máy chấm công để làm cơ sở tính công nhân viên.

 • Tính công với nhiều hình thức: ngày công,  bậc lương, thiết lập người dùng.

 • Hỗ trợ tích hợp các công cụ kế toán và  hạch toán các nghiệp vụ liên quan tự động (chi phí, bảo hiểm, thuế, phải trả người lao động)

 • Trích xuất dữ liệu phục vụ cho audit - thông tin nhân viên, chấm công, lương và phúc lợi, thao tác nhanh chóng và đơn giản.

08
8. GIAO TIẾP NỘI BỘ
Chặt chẽ và luôn minh bạch
 • Bảo mật thông tin nội bộ chặt chẽ, không thông qua các giao thức thứ ba.

 • Truyền đạt thống nhất và tức thời thông tin ở các cấp.

 • Không tốn chi phí giao tiếp nội bộ, cung cấp đầy đủ tính năng trao đổi, gọi và họp trực tuyến.

 • Quản lý và thúc đẩy hiệu suất làm việc của từng cá nhân.

04 Giá Trị Mang Lại

03 Lý Do Nên Chọn XBOSS ERP

Nền Tảng Công Nghệ Vượt Trội

Được kế thừa từ Odoo, nền tảng ERP quốc tế. XBOSS ERP sở hữu các thế mạnh công nghệ hàng đầu như:

 • Các tính năng hoàn thiện mang đến khả năng xử lý công việc mạnh mẽ.

 • Khả năng linh hoạt và tối ưu hóa theo từng đặc thù quản trị của doanh nghiệp.

 • Khả năng tính hợp và đồng bộ hóa với các phần mềm hỗ trợ xây dựng, cơ quan Thuế.

 • Giao diện chuẩn trải nghiệm người dùng UI/UX.

 • Khả năng bảo mật cao cấp nhiều lớp.

 • Khả năng linh hoạt mở rộng trên nền tảng điện toán đám mây.

 • Bên cạnh nền tảng công nghệ, chúng tôi đã nghiên cứu chuyên sâu về các nghiệp vụ trong quản trị doanh nghiệp xây dựng nói chung, và tính đặc thù của từng phân hệ nói riêng. Từ đó xây dựng nên hệ thống XBOSS ERP cho riêng ngành xây dựng.

 • Đồng thời với những kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm, chúng tôi đã hoàn thiện phương pháp ứng dụng ERP vào doanh nghiệp một cách tự nhiên, nhanh chóng và hiệu quả nhất.

 • Đội ngũ triển khai XBOSS ERP luôn mang lại niềm tin với các khách hàng, bởi các thành viên đều trưởng thành từ trong ngành xây dựng và có kinh nghiệm triển khai thực tế nhiều dự án từ trước.

 • Đồng thời kết hợp thêm góc nhìn công nghệ, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn doanh nghiệp về các nghiệp vụ quản trị và tối ưu quy trình.

5
Năm Hoạt Động
26
Dự Án
800
Phân Hệ
3560
Người Dùng

Các Gói Giải Pháp Phù Hợp

Chuyển đổi số là một quá trình dài hạn gồm nhiều giai đoạn cải tiến, do đó giải pháp đi cùng cần phải phù hợp nhất với đặc thù hiện tại của doanh nghiệp. Chúng tôi đã nghiên cứu trong quá trình triển khai cho nhiều doanh nghiệp xây dựng và đề xuất 03 gói giải pháp tương ứng như sau:

Gói 1: Hiệu Quả
Gói 2: Tăng Trưởng
Gói 3: Dẫn Đầu
QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
 •     Bao gồm các tính năng gói Hiệu Quả
QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
 • Bao gồm các tính năng gói Hiệu Quả.

 • Các tính năng Tăng Trưởng.

QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
 • Bao gồm các tính năng gói Tăng Trưởng.

 • Các tính năng Dẫn Đầu.

QUẢN LÝ MUA HÀNG VÀ NHÀ THẦU PHỤ
 •     Bao gồm các tính năng gói Hiệu Quả.
 
QUẢN LÝ MUA HÀNG VÀ NHÀ THẦU PHỤ
 • Bao gồm các tính năng gói Hiệu Quả.

 • Các tính năng Tăng Trưởng.

QUẢN LÝ MUA HÀNG VÀ NHÀ THẦU PHỤ
 • Bao gồm các tính năng gói Tăng Trưởng.

 • Các tính năng Dẫn Đầu.

QUẢN LÝ KHO VẬT TƯ THEO DỰ ÁN
 •     Bao gồm các tính năng gói Hiệu Quả. 
QUẢN LÝ KHO VẬT TƯ THEO DỰ ÁN
 • Bao gồm các tính năng gói Hiệu Quả.

 • Các tính năng Tăng Trưởng.

QUẢN LÝ KHO VẬT TƯ THEO DỰ ÁN
 • Bao gồm các tính năng gói Tăng Trưởng.

 • Các tính năng Dẫn Đầu.

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
 •     Bao gồm các tính năng gói Hiệu Quả.
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
 • Bao gồm các tính năng gói Hiệu Quả.

 • Các tính năng Tăng Trưởng.

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
 • Bao gồm các tính năng gói Tăng Trưởng.

 • Các tính năng Dẫn Đầu.

QUẢN LÝ TRÌNH KÝ
 • Bao gồm các tính năng gói Hiệu Quả.
GIAO TIẾP NỘI BỘ
 • Bao gồm các tính năng gói Hiệu Quả.

QUẢN LÝ TRÌNH KÝ
 • Bao gồm các tính năng gói Hiệu Quả.

 • Các tính năng Tăng Trưởng.GIAO TIẾP NỘI BỘ
 • Bao gồm các tính năng gói  Hiệu Quả .

 • Các tính năng  Tăng Trưởng .

QUẢN LÝ TRÌNH KÝ
 • Bao gồm các tính năng gói Tăng Trưởng.

 • Các tính năng Dẫn Đầu.


GIAO TIẾP NỘI BỘ
 • Bao gồm các tính năng gói Tăng Trưởng.

 • Các tính năng Dẫn Đầu.


QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
 • Bao gồm các tính năng gói Tăng Trưởng.

 • Các tính năng Dẫn Đầu.


QUẢN TRỊ NGÂN SÁCH
 • Bao gồm các tính năng gói Tăng Trưởng.

 • Các tính năng Dẫn Đầu.

CC1 đã chọn XBoss là nhà cung cấp dịch vụ ERP vì tính linh hoạt, khả năng mở rộng nhiều lĩnh vực. Chúng tôi đánh giá cao lộ trình xây dựng hệ thống ERP mà XBoss đang triển khai cho CC1, cũng như những giải pháp kỹ thuật cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý cho doanh nghiệp. Xboss luôn làm chúng tôi an tâm và hài lòng.

Chúng tôi tin tưởng rằng việc ứng dụng thành công hệ thống ERP vào tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của CC1 sẽ tối ưu hoá lợi nhuận trong đầu tư và sản xuất, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và mục tiêu tăng trưởng của cả Tập đoàn.


ÔNG PHAN VĂN CHÍNH
Phó Tổng Giám Đốc - CC1

Để một dự án triển khai giải công nghệ thành công, các thành viên tham gia dự án cần có ý thức, làm tròn trách nhiệm và chỉn chu trong từng chi tiết giai đoạn thiết kế.


ÔNG NGUYỄN THẾ TÀI
Tổng Giám Đốc - BCG

Với tầm nhìn, định hướng chiến lược đưa ERAS Group trở thành tập đoàn đi đầu trong lĩnh vực Bất động sản Việt Nam, việc đưa phần mềm quản lý XBOSS ERP vào vận hành, quản trị công ty là một động thái cụ thể nhằm đưa ERAS Group phát triển nhanh và bền vững, giúp thực hiện mục tiêu trên.


ÔNG LÊ DƯƠNG THẾ HÙNG
Tổng Giám Đốc - ERA Group

Với những thay đổi công nghệ và chuyển đổi số quá trình quản trị, HHD group đã thật sự có những bước nhảy vọt về quản trị và áp dụng công nghệ vào vận hành doanh nghiệp, đem lại nhiều giá trị to lớn cho cả tập đoàn và mỗi nhân viên.


ÔNG NGUYỄN VĂN NGỌC
Tổng Giám Đốc - HHD Group
Đăng ký nhận tư vấn
Bạn có câu hỏi hoặc bạn muốn làm việc với chúng tôi? Đội ngũ chuyên gia luôn sẵn sàng tư vẫn.
Các khách hàng đã tin tưởng XBOSS